Våra två huvudområden:

Handledning

Resource Center bedriver handledning av personal och vänder sig till två arbetsområden: Verksamheter som dagligen möter individer eller grupper i behov av beteendeförändring, t.ex. socialtjänsten, kriminalvården, hälso-sjukvården & olika behandlingshem

Organisationsutv.

Fördelarna med att just ditt företag vänder sig till oss är att du sparar tid och pengar. Du kan känna dig trygg att du lämnar ärendet i kompetenta och erfarna händer.

Utbildning

Resource center har med åren samlat och knutit många kompetenta yrkespersoner och akademiker till sig. Idag har vi tillgång till ett nätverk av kompetenta forskare och praktiker såsom socionomer, psykologer och terapeuter som medverkar i utbildningarna.

Behandling

Resource center bedriver kvalificerad behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), rådgivning, familjerådgivning och familjeinriktade interventioner.

Visst, hos oss får du professionellt stöd. Vi är handledare, samtalsterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. I vårt nätverk finns enormt mycket erfarenhet och en bred kompetens. Du kan lugnt känna dig trygg i våra händer.

Men det är ändå inte det som är det viktigaste. Det som betyder mest är att du eller din grupp på egen hand hittar den inre styrkan. Detta är Resource Centers beprövade metod och tillsammans med dig skapar vi resultat som blir långsiktigt hållbara.

Läs mer →

Nyheter

En dags utbildning i bedömningssamtal

Ett effektivt behandlingsarbete ska alltid föregå av rätt bedömning. Behandlarens kunskap, analytiska förmåga och erfarenhet krävs särskilt i möte med individer som har multipelproblem, personlighetsstörning, ångest eller en komplicerad depression. En så långt som möjligt korrekt och noggrann bedömning underlättar vilken/a åtgärder som ska vidtas. Därför är bedömningssamtalen i början av en kontakt avgörande för hur insatsen ska organiseras, koordineras och tillämpas. LÄS MER →

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) i teori och praktik

Utbildningen kommer att behandla de teoretiska såväl som praktiska verktygen inom en serie av behandlingsmodeller inom KBT. Tonvikt kommer att läggas vid användbar kunskap och praktiska övningar för att öka och stimulera deltagarens färdigheter i arbete med människor som är i kris eller lider av psykisk ohälsa. Utbildningen kommer fokusera på att lära dig hur du genom tillämpning av KBT kan öka individens livskvalité genom att göra hållbara val i livet. LÄS MER →