Våra två huvudområden:

Företag

Resource Center och dess personal har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta företag. Vi erbjuder tjänster inom arbetsplatsrehabiliterande insatser, krisstöd, personalstöd, chefsstöd och handledning.

LÄS MER →

Privat

Resource center bedriver kvalificerad behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), rådgivning, familjerådgivning och familjeinriktade interventioner och utredningar.

LÄS MER →

Visst, hos oss får du professionellt stöd. Vi är handledare, samtalsterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. I vårt nätverk finns enormt mycket erfarenhet och en bred kompetens. Du kan lugnt känna dig trygg i våra händer.

Men det är ändå inte det som är det viktigaste. Det som betyder mest är att du eller din grupp på egen hand hittar den inre styrkan. Detta är Resource Centers beprövade metod och tillsammans med dig skapar vi resultat som blir långsiktigt hållbara.

Läs mer →

Nyheter

Bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Nu har Resource Center blivit godkända hos Försäkringskassan gällande arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta innebär att ni som arbetsgivare kan använda sig av Resource Center för arbetsrehabiliterande insatser och sedan söka tillbaka en viss del hos Försäkringskassan. Detta gäller alla arbetsgivare som har ett organisationsnummer. LÄS MER →

Arbetsgivare, nu satsar vi på er!

Vi på Resource Center har många års erfarenhet av psykosocialt arbete med rehabiliterande insatser. Vi har länge sett ett ökat behov hos arbetsgivare gällande personalfrågor, rehabilitering, samtal, handledning och utredningar. Med detta som bakgrund har vi nu byggt upp ett större team för att kunna möta upp behoven som finns… LÄS MER →