Familj - & Relationsrådgivning

Vi arbetar med evidensbaserade metoder såsom KBT, rådgivning, motiverande samtal (MI) och funktionell familjeterapi (FFT). Alla våra insatser utgår från ett resiliens-perspektiv, där vi fokuserar på dina eller era redan existerade personliga resurser genom dialog, reflektion och beteendeträning.

Kontakta oss för att boka tid eller ett kostnadsfritt konsultationssamtal där vi tillsammans undersöker era behov och hur vi tillsammans kan hjälpa dig eller er att hantera just dina/era utmaningar.   

 

Varför familje- och relationsrådgivning?

Enligt många studier leder dåligt hanterade skilsmässor och separationer till olika typer av livskriser med missbruk och andra sjukdomar som konsekvens. Vidare har ett flertal studier visat att familjesituationen har mycket stor betydelse för människors välfärd, hälsa och trygghet. Ju tidigare man söker hjälp desto mer lidande kan förhindras. På samma sätt som vi går på gym för att inte bara rehabilitera en skada, kan familje – och relationsterapi hjälpa oss att stärka relationer och bidra till att förhindra separationer, men också leda till ett mer funktionellt familjeklimat och förbättrad hälsa för de berörda parterna. På samma sätt som vi går på gym för att inte bara rehabilitera en skada, kan familje – och relationsterapi 

För vem?

Alla, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, etnicitet eller språk. Våra behandlingar vänder sig inte bara till par-, utan också andra familjekonstellationer som är i behov att utveckla sin relation, hantera konflikter eller redan på ett tidigt stadium förhindra problem i sin relation. Vi kan också hjälpa par som genomgått en skilsmässa eller separation och är i behov av stöd för att kunna fungera tillsammans i syfte att hantera föräldrarollen samt stödsamtal för såväl vuxna som barn i samband med en separation. 

Behandlingsområden

Här hittar du några av de områden som vi regelbundet arbetar med. Om just din problematik inte passar in i någon av dessa så betyder det inte att vi inte kan hjälpa dig. Inget problem är för stort, inget är för litet.

Låg grad av kommunikation

Det är vanligt att par vänder sig till oss när en part har slocknat och blivit nästan osynlig i relationen. Konsekvensen av detta blivit att det paret pratar inte längre med varandra. Och när par inte pratar med varandra, har relationen fått symtom som smittar av sig till nästan alla andra relationsområden såsom barnuppfostran, ekonomi, hushållsarbete och närhet.
Vi på RC arbetar med kommunikationen genom att medvetandegöra problemen och hur kan vi gå vidare genom exempelvis insiktsbefrämjande samtal eller kommunikationsövningar.

Konflikthantering

Det är inte alls ovanligt att kärleksfulla relationer så småningom präglas av distans istället för närhet, kamp istället för kompromiss, flykt istället för stöd och sist men inte minst - separation. Konflikten kan också handla om svartsjuka eller psykisk ohälsa hos en eller båda parter i relationen. Vi på RC arbetar med konflikthantering genom att träna en eller båda i relationen i att hitta meningsfulla lösningar på konflikten. Lösningar som ibland kan handla om att hantera, snarare än att lösa eller om att hitta strategier för att navigera sig igenom problemen.

Sjävlständighet - Tillsammans

Ett område som vi genom åren observerat hos många par som vänder sig till oss är rädslan för ensamhet. När det handlar om rädsla för ensamhet kan denna faktor bli oerhört kvävande för parrelationen. Medan det ena parten blir krävande och dominant, blir den andra nedtryckt och kvävd.
I en sådan relation finns det risk att även barnen far illa. Därför arbetar vi på RC mycket med resiliens, vilket innebär att hjälpa den i paret som är rädd för ensamhet att bli mer motståndskraftig. Detta gör vi genom bland annat övningar som stärker beteenden för att möta rädslan, snarare än att undvika rädslan genom att hänga sig fast vid den andra parten.

Vanliga frågor

Exakt hur en behandling går till beror förstås på vilka behov och utmaningar vi tillsammans identifierat att just du eller ni har. Men här ger vi några exempel och övergripande beskrivningar hur en behandling kan gå till. 

Så här arbetar vi

Av erfarenhet vet vi att par snabbt behöver komma igång med att reda ut relationsproblem. Därför är vår intention att vår behandlingsansvarige, professor Mehdi Ghazinour eller någon av våra erfarna terapeuter träffar dig/er för en första orientering om hur vi kan hjälpa er så snart som möjligt efter att det har kommit på vår kännedom att du/ni behöver rådgivning. En sådan träff kan ta mellan 30–45 minuter för en enskild person och 60-70 minuter för ett par. Därefter bestämmer vi hur insatsen ska formas. Utifrån ditt/dina behov och problembilden kommer en av våra terapeuter att träffa dig/er regelbundet under den tid vi kommer överens om. Om vi inte kan ge det stöd och hjälp som du/ni behöver kan vi hjälpa er vidare.

När familje/ relationsrådgivning kommer igång:

  • Resource center arbetar utifrån lagen om sekretess vilket innebär att inga uppgifter lämnas ut såvida du/ni inte godkänner detta.
  • Varje session är 90 minuter. 
  • Om du väljer Resource center som din vårdgivare kan du få reducerat pris för varje session.
  • Varje session är strukturerad och mål sätts upp för vad som ska uppnås.
  • Du ska alltid känna dig inkluderad i planeringen, därför sker en utvärdering av kontaktens effekt efter varje set av tre – till fyra sessioner. På så sätt kan vi garantera att din tid och pengar används på ett bra sätt.
  • Efter avslutad familje-/ relationsrådgivning får du/ni möjlighet att komma tillbaka vid ett besök för uppföljning. Detta uppföljande besök är gratis.

På Resource Center arbetar legitimerade psykoterapeuter, läkare och sjuksköterskor. Dessa tre titlar kräver alla godkännande av Socialstyrelsen, som också är ansvarig myndighet för att bevaka att t ex en psykoterapeut följer de regler och riktlinjer som Socialstyrelsen fastställt. 

Hos oss arbetar också KBT-terapeuter med en akademisk utbildning i bakgrunden, t ex inom beteendevetenskap eller socialt arbete och erfaranhet av famile- och relationsrådgivning & terapi.

Privatpersoner:

Första tillfället, problemorientering: 850 SEK

Efterföljande tillfällen: 1050 SEK

Studenter:

Första tillfället, problemorientering: 650 SEK

Efterföljande tillfällen: 850 SEK

Familjerådgivning

Första tillfället, problemorientering: 1200 SEK

Efterföljande tillfällen: 1800 SEK (Par)

(Samtliga priser angivna inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna och reserverar oss för eventuella felskrivningar)

Alla legitimerade terapeuter omfattas av sekretesslagstiftningen. Vi för inte in anteckningar i journal och lämnar inte ut uppgifter till någon, om du inte själv ber oss. Du kan läsa mer om sekretesslagstiftningen här.  

Vi vill helst träffa er personligt, men om det behövs så kan vi också genomföra vissa delar av din behandling digitalt. Dock behöver vi träffas i ett fysiskt möte för det första behandlingstillfället. 

KBT står för Kognitiv Beteende Terapi. Det är inte att förväxla med exempelvis psykoanalys eller andra liknande metoder som användes längre tillbaka i tiden. Vi på Resource Center har en utveckling av KBT som benämns ACT (acceptance and Commitment Therapy) i våra behandlingar. ACT är en del av det som kallas för ”den tredje vågens KBT” och har åtskilliga studier visat mycket god effekt för en mängd olika åkommor såsom ångest, depression, fobier, tvångstankar (OCD) med mera. Här kan du läsa en lite längre sammanfattning av KBT och ACT. 

Hitta till oss

Vi har centralt belägna lokaler på gångavstånd från Umeås stora knutpunkter för kollektivtrafik, Umeå C (kollektivtrafik) samt Vasaplan Buss. Vill du hellre åka bil finns goda parkeringsmöjliheter t ex på parkeringshusen Nanna eller Väven på bekvämt gångavstånd från våra behandlingslokaler. 

Kontakta oss

Boka tid? Frågor? Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

Kontaktuppgifter:

Vi använder cookies för att göra din upplevelse av sidan bättre. Genom att använda sidan godkänner du användningen i linje med vår integritetspolicy