Resource center bedriver kvalificerad behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), rådgivning, familjerådgivning och familjeinriktade interventioner.
Huvudansvarig för utredningar och behandlingar är Mehdi Ghazinour som är socionom, legitimerad psykoterapeut och klinisk handledare. Han har även doktorerat i klinisk vetenskap vid medicinska fakulteten vid Umeå Universitet och är professor i socialt arbete. Vi har även Johanna Sundqvist som är socionom med vidareutbildning i KBT samt diverse metoder inom familjeinterventioner så som Funktionellt Familjeterapi (FFT). Även Johanna har disputerat i folkhälsovetenskap vid medicinska fakulteten, Umeå Universitet, med ett särskilt fokus på stresshantering.

Fördelen med att du vänder dig till oss är att vår kunskap och erfarenhet sparar dig mycket tid och pengar.

Våra terapeuter har tillgång till en rad evidensbaserade behandlingsmetoder som rekommenderas av socialstyrelsen såsom kognitiv beteendeterapi, funktionell familjeterapi (FFT), motiverande samtal och lösningsfokuserade och beroende behandlingsmetoder.
Vi på Resource center har ett ”Resiliens” perspektiv på våra behandlingar, vilket innebär att våra psykoterapeutiska eller psykosociala behandlingsmetoder har en positivt förstärkande inriktning för dig i vardagen. För oss är det viktigt att förstärka dina redan existerade personliga resurser genom dialog, reflektion och beteendeträning. Exempel på områden där du kan ha nytta av vår kompetens är vid t.ex:

 • Nedstämdhet och depression
 • Utmattningsdepression
 • Ångestproblematik så som panikattack, tvångstankar och beteenden.
 • Fobier som klaustrofobi, torgskräck, social fobi eller social nervositet
 • Trauma och PTSD
 • Oro och ångest
 • Rädsla för att prata inför större grupper
 • Prestationsångest
 • Överkonsumtion eller beroende av alkohol
 • Beroende av narkotika och/eller läkemedel
 • Problem med att begränsa ditt spelande
 • Relationsproblem
 • Familj interventioner
 • Föräldrar och barn relation

Så här arbetar vi: Vår behandlingsansvarige, professor Ghazinour träffar dig för en första orientering om hur vi kan hjälpa dig. En sådan träff kan ta mellan 30-45 minuter och kostar 400 :- kr. Därefter bestämmer vi hur insatsen ska formas. Utifrån ditt behov och problembilden kommer du att få träffa en av våra terapeuter regelbundet under den tid vi kommer överens om. Om vi inte har möjlighet att ge dig det stöd och den hjälp som du behöver kan vi försöka tipsa dig var du kan vända dig.

När behandlingen kommer igång:
Resource center arbetar utifrån lagen om sekretess vilket innebär att inga uppgifter lämnas ut såvida du inte godkänner detta.
Varje session är 45-50 minuter och kostar 900:- för privat personer.
Om du väljer Resource center som din vårdgivare kan du få reducerat pris för varje session.
Varje session är strukturerad och mål sätts upp för vad som ska uppnås.
Du ska alltid känna dig inkluderad i planeringen därför sker en utvärdering av kontaktens effekt efter varje set om tre till fyra sessioner. På sås sätt kan vi garantera att din tid och dina pengar används på ett bra sätt.
Efter avslutad behandling får du möjlighet att komma tillbaka vid ett besök för uppföljning. Detta uppföljande besök är gratis

Kontakta oss!

Kontakta Mehdi Ghazinour genom att skicka ett mejl till info@resourcecenter.se eller skicka ett sms till hans mobil 070–2138312. Så kontaktar han dig snarast.