Vi hjälper dig att hitta styrka

Visst, hos oss får du professionellt stöd. Vi är handledare, samtalsterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. I vårt nätverk finns enormt mycket erfarenhet och en bred kompetens. Du kan lugnt känna dig trygg i våra händer.

Men det är ändå inte det som är det viktigaste. Det som betyder mest är att du eller din grupp på egen hand hittar den inre styrkan. Detta är Resource Centers beprövade metod och tillsammans med dig skapar vi resultat som blir långsiktigt hållbara.

Du kan ha personalansvar på ett företag eller i en offentlig organisation. Du kan också vara en privatperson som behöver stöd till dig själv eller din familj. Det spelar ingen roll i vilken miljö du verkar – på jobbet eller hemma. Vi ordnar det stöd som du eller de omkring dig behöver för att bygga egen styrka.

Resource Center drivs av professor Mehdi Ghazinour som har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med privatpersoner och organisationer. Organisationer med särskilt fokus på psykisk hälsa, kommunikation och konflikthantering samt grupp och ledarskapsutveckling. Han har arbetat många år i utvecklingsländer på uppdrag av SIDA och medverkar även i andra internationella uppdrag.
Övriga medarbetare är Johanna Sundqvist och Anneli Jillehed.

Anneli Jillehed är beteendevetare och KBT terapeut och har arbetat många år med familjebehandling samt ledarskapsfrågor i relation till arbetsmiljölagen. Anneli Jillehed är Verksamhetsansvarig på Resource Center. Vi har även Johanna som är socionom med vidareutbildning i KBT samt diverse metoder inom familjeinterventioner så som Funktionellt Familjeterapi (FFT). Även Johanna har disputerat i folkhälsovetenskap vid medicinska fakulteten, Umeå Universitet, med ett särskilt fokus på stresshantering.

Resource Center i Umeå AB registrerades 2006. Sedan starten har företaget bl a arbetat på uppdrag av privatpersoner, socialtjänst, skolan, landstinget i Västerbotten, företagshälsovård samt privata HVB-hem.