Resource center har med åren samlat och knutit många kompetenta yrkespersoner och akademiker till sig. Idag har vi tillgång till ett nätverk av kompetenta forskare och praktiker såsom socionomer, psykologer och terapeuter som medverkar i utbildning, utredning och behandling inom organisationspsykologi, psykoterapi och psykosocialt förändringsarbete.

Utöver detta integrerar vi olika teoretiska modeller och anpassar kunskapsöverföringen utifrån beställarens behov.

Kontakta oss om du är intresserad av några av våra utbildningar!

Våra utbildningar inom organisationsutveckling:

 • Ledarskapsutbildning
 • Teamutveckling
 • Hot & våld
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Motiverande samtal (MI) för HR och personal i möte med kunder/klienter

Våra utbildningar för vårdpersonal, psykologer, socionomer, psykoterapeuter och behandlingshem personal inkluderar:

 • 1-3 dagars utbildning om introduktion i KBT
 • 1-5 dagars utbildning om orientering i KBT
 • 1-2 dagars utbildning i panikattack-, socialfobi- och ångestbehandling enligt KBT
 • 1-2 dagars utbildning i trauma och posttraumatiskt stressymptom (PTSD) och behandling
 • 1-3 dagars utbildning i depression och depressionsbehandling enligt kognitivpsykoterapi och KBT
 • 3 dagars Motiverande Samtal (MI) Grundkurs
 • 3 dagars Motiverande Samtal (MI) Fortsättningskurs (efter genomförd grundkurs)
 • 1-2 dagars utbildning i olika kliniska mätningar (frågeformulär) för stress, ångest eller depressionsbehandling
 • 1-3 dagars utbildning inom lösningsfokuserade metoder
 • 1-2 dagarsutbildning inom nätverksterapi och/eller samverkan
 • 1-2 dagars utbildning inom hot och våld för kommunala verksamheter
 • 1-4 dagars utbildning inom kommunikation och konflikthantering

Rock & Water – social kompetensträning, kommunikation och konflikthantering

Trygghet – Integritet – Samhörighet

Rock & Water utvecklades ursprungligen i Nederländerna av pedagogen Freerk Ykema i början av 1990-talet för barn som mobbade och barn som mobbades. Rock & Water har sedan dess tillämpats i Nederländerna samt i övriga delar av världen, framförallt i Australien. Seminariet kommer att ledas av programmets grundare Freerk Ykema.

Programmet har en teoretisk anknytning till inlärningsteori, konflikt- och kommunikationsteorier samt stresshantering. I Sverige har programmet
kritiskt granskats av Mehdi Ghazinour, professor i socialt arbete som har
omfattande forskningserfarenhet från utvärderingsforskning, psykisk
hälsa och interventionsstudier samt av medicine doktor Jonas Hansson.

Rock & Water-träningen syftar till att öka den psykosociala kompetensen hos unga pojkar och flickor. Rock & Water-attityden i fysiska och verbala kontakter handlar om; att stå stark med både fysisk och mental balans, andnings-, gränsmedvetenhets- och kroppsspråksövningar. ’Rock’ står för det obevekliga och orubbliga; ’Water’ står för samarbete och kommunikation. I
all kommunikation kan man välja mellan den fastare rock-attityden eller den mer flexibla waterattityden. Fysiska övningar används för att öva upp mentala och sociala färdigheter. Rock & Water-programmet använder lekar, enkelt självförsvar och kommunikationsövningar för att bygga upp ett starkare självförtroende. Efter genomförd utbildning förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa praktiska övningar som gör att barn och ungdomar kan öka själv-, kropps- och känslomedvetenheten.

Vill du veta mer? Skicka ett mail till info@resourcecenter.se

Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) i teori och praktik

Utbildningens övergripande mål
Utbildningen kommer att behandla de teoretiska såväl som praktiska verktygen inom en serie av behandlingsmodeller inom KBT. Tonvikt kommer att läggas vid användbar kunskap och praktiska övningar för att öka och stimulera deltagarens färdigheter i arbete med människor som är i kris eller lider av psykisk ohälsa. Utbildningen kommer fokusera på att lära dig hur du genom tillämpning av KBT kan öka individens livskvalité genom att göra hållbara val i livet.

Efter genomförd utbildning ska du ha:

 • Uppnått högre grad av vetenskaplig/evidensbaserad teoretisk kunskap
 • Har ökat din kunnighet att lära dig att utföra bedömningssamtal
 • Har ökat din kunnighet att lära dig att utföra diverse samtalstekniker
 • Har ökat din kunskap om diagnossystemet och diagnostisering
 • Har ökat din kapacitet att genomföra KBT behandlingar med särskilt fokus på ångestsyndrom
 • Har ökat din kapacitet att genomföra KBT behandlingar med särskilt fokus på depression
 • Har ökat din kapacitet att genomföra KBT behandlingar med särskilt fokus på problemlösningar och utveckla funktionella beteenden i vardagen

Utbildningen vänder sig till: Socionomer/kuratorer, coacher och behandlingspersonal, HR personal eller speciallärare som dagligen kommer i kontakt med människor i kris.

Utbildningsledare är legitimerade psykologer och psykoterapeuter som har mångårig erfarenhet inom behandlingsarbete i KBT. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket innebär att Professor Ghazinour kommer att medverka i utbildningen och har huvudansvaret för utbildningen. Han har lång erfarenhet av att undervisa och bedriva KBT på nationell och internationellt basis.

En dags utbildning i bedömningssamtal

Utbildningen kommer att behandla vilken eller vilka signaler som intervjuaren/behandlaren ska observera hos individen under tiden bedömningssamtalen pågår. Utbildningen kommer senare under dagen behandla hur ett strukturerat bedömningssamtal genomförs och vilka frågor och livsområden man ska fördjupa sig i under ett bedömningssamtal.

Efter genomförd utbildning ska du ha:

 • Ökad förståelse om bedömningssamtalens fallgropar och svårigheter
 • Ökat din kompetens i att utföra bedömningssamtal
 • Ökat din förståelse för klienten eller patientens lidande under bedömningssamtal
 • Ökat din kunskap om diagnossystemet och diagnostisering

Utbildningen vänder sig till Behandlingspersonal av olika slag som kommer i kontakt med klienter eller patienter inom arbetsområdet hälsa och psykisk ohälsa.

Utbildningsledare är handledare och lärare samt legitimerad terapeut (KBT) Professor Mehdi Ghazinour. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Han har mångårig erfarenhet av att undervisa och bedriva KBT på nationell och internationellt basis.