Studenter

Att studera är på många sätt en fantastisk tid, fylld med nya utmaningar, vänskaper och möjligheter, men den kan också innebära stress, höga prestationskrav och en känsla av otillräcklighet och ensamhet. Vi har både egen erfarenhet av studier och lång erfarenhet av att hjälpa studenter med de utmaningar som studietiden kan innebära. Vi erbjuder studentpriser på alla våra behandlingar.

Hjälp & stöd för studenter

Vi arbetar med evidensbaserade metoder såsom KBT, rådgivning, motiverande samtal (MI) och funktionell familjeterapi (FFT). Alla våra behandlingar utgår från ett resiliens perspektiv, där vi fokuserar på dina redan existerade personliga resurser genom dialog, reflektion och beteendeträning.

Vi är tillgängliga via mejl eller telefon om du har frågor, eller boka tid direkt för ett inledande 30-minuters samtal, där vi tillsammans undersöker dina behov och hur vi tillsammans kan hjälpa dig att hantera just dina utmaningar.   

 

Behandlingsområden

Här hittar du några av de områden som vi regelbundet arbetar med. Om just din problematik inte passar in i någon av dessa så betyder det inte att vi inte kan hjälpa dig. Inget problem är för stort, inget är för litet.

Ångest & Oro

Även om ångest i sig inte är ett farlig tillstånd, kan det både upplevas som oerhört obehagligt och påverka den som drabbas på ett mycket negativt sätt. Eftersom det är så obehagligt är det lätt att undvika situationer och platser som vi föreknippar med denna känsla, vilket i sig kan leda till ett ältande som kan vara svårt att ta sig ur. Vi arbetar bland annat med KBT-terapi och den så kallade ACT-metodiken, som är en av de mest välbeprövade metoderna, som i åtskilliga studier visat goda resultat.
Kontakta oss så arbetar vi tillsammans fram en väg för ta kontroll över din ångest.

Depression

Depression är en av våra allra vanligaste psykiska åkommor, som precis som ångest har en kraftigt negativ inverkan på individens sociala relationer och sig själva. Depression beror ofta på psykologiska faktorer, som "triggas" av händelser i vår omgivning, men kan också ha biologiska orsaker. Vi på Resource Center arbetar med evidensbaserade metoder såsom KBT, med syfte att hjälpa dig hitta styrkan och drivkraften i dig själv, tillsammans når vi resultat.

Missbruk & Beroende

Missbruk kan ta sig uttryck i många olika former, t ex alkohol eller droger, sex eller spel. Gemensamt för alla dessa typer är att de påverkar såväl den som själv drabbas, som omgivningen hårt. Missbruk har också hög samsjuklighet med till exempel ångest, oro och depression.
Vi har lång och beprövad erfarenhet av att arbeta med missbruk för såväl den som missbrukar som medberoende och kan hjälpa dig att ta de första stegen till att ta kontroll över ditt missbruk, eller dig som drabbas av andras missbruk.

Vanliga frågor

Exakt hur en behandling går till beror förstås på vilka behov och utmaningar vi tillsammans identifierat att just du eller ni har. Men här ger vi några exempel och övergripande beskrivningar hur en behandling kan gå till. 

Till att börja med har vi alltid en första kontakt via telefon där du får berätta om anledningen till att du funderar på att påbörja en behandling. Med denna inledande telefonkontakt förbinder du dig inte till något. Sedan bokas en första kontakt (digital eller fysiskt) för en djupare problem sondering. Syftet med denna kontakt är att vi tillsammans ska komma fram till vilken typ av behandling som passar dig/er, hur ofta vi ska träffas och vad behandlingen ska fokusera på. Vi har bred och gedigen erfarenhet och kunskap hos oss på Resource Center bestående av psykoterapeuter, samtalsterapeuter men också läkare och sjuksköterskor. Skulle det du söker för kräva ytterligare insatser har vi också byggt upp ett brett kontaktnät med specialister som vi känner och vet håller högsta kvalitet och kan hänvisa dig vidare. 

På Resource Center satsar vi på kompetens och kvalitet, samt säkerhet. De som arbetar hos oss har akademisk grundutbildning såsom psykolog, socionom, beteendevetare samt sjuksköterskor och läkare. Alla som jobbar hos oss har specialistutbildningar och erfarenhet av kvalificerade utbildningar och behandlingar.

Privatpersoner:

Inledande telefonsamtal: Gratis

Första tillfället, problemorientering: 850 SEK (30 min)

Efterföljande tillfällen: 1050 SEK (45-60 minuter)

Studenter:

Första tillfället, problemorientering: 650 SEK (30 min)

Efterföljande tillfällen: 850 SEK (45-60 min)

Familjerådgivning

Första tillfället, problemorientering: 1200 SEK

Efterföljande tillfällen: 1800 SEK (Par: 90 min)

(Samtliga priser angivna inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna och reserverar oss för eventuella felskrivningar)

Resource Center följer gängse regler och lagar för sjukvården gällande sekretess. Samtliga av våra medarbetare har tystnadsplikt. Du kan läsa mer om tystnadsplikt här.   

Vi vill helst träffa dig personligt, men om det behövs så kan vi också genomföra vissa delar av din behandling digitalt. . 

KBT står för Kognitiv Beteende Terapi. Det är en kvalificerad behndlingsmetod för behandling av exempelvis nedstämdhet och depression, eller oro & ångest. KBT är idag en erkänd behandlingsmetod som används även i andra områden såsom parterapi och personlig utveckling.  Du kan läsa mer om KBT t ex på Socialstyrelsen hemsida, eller Svenska Föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade terapiers hemsida.

Hitta till oss

Vi har centralt belägna lokaler på gångavstånd från Umeås stora knutpunkter för kollektivtrafik, Umeå C (kollektivtrafik) samt Vasaplan (buss). Vill du hellre åka bil finns goda parkeringsmöjligheter t ex på parkeringshusen Nanna eller Väven på bekvämt avstånd från våra behandlingslokaler.  

Kontakta oss

Boka tid? Frågor? Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

Kontaktuppgifter:

Vi använder cookies för att göra din upplevelse av sidan bättre. Genom att använda sidan godkänner du användningen i linje med vår integritetspolicy