Fördelarna med att just ditt företag vänder sig till oss är att du sparar tid och pengar. Du kan känna dig trygg att du lämnar ärendet i kompetenta och erfarna händer.

I ett företag eller organisation kan medarbetare, arbetsledaren, chefen och andra viktiga aktörer drabbas av kriser, konflikter med medarbetare, alkohol- och/eller drogproblematik, samt psykisk ohälsa såsom nedstämdhet och utmattning beroende på privata eller arbetsrelaterade skäl.
Det är viktigt att hjälp och stöd sätts in tid för att förebygga en ohälsosam arbetsmiljö. Ju tidigare du kontaktar oss desto snabbare kan vi föreslå interventioner som ditt företag kan dra fördelar av.

Du som är arbetsgivare får exempelvis hjälp med att jobba på rätt sätt med den allt viktigare psykiska hälsan. Vi erbjuder grupp- och organisationskonsulter som tillsammans med dig tar fram arbetsmiljöundersökningar eller arbetsmiljöinsatser. Du som är privatperson får exempelvis hjälp att modifiera eller förändra dina beteenden eller livsstil genom att utveckla dig själv.

Vårt stöd gör det lättare att hantera stress och konflikter, komma till rätta med hot och våld eller andra problem på arbetsplatsen men även i privatlivet.

Men allt är inte problem. Vi hjälper också till med att förstärka arbetsglädje och mening på jobbet och vi kan även ge stöd för ett bättre och mer välbalanserat privatliv.

Som sagt – vi är proffs, men det är du som är viktigast. När du själv, eller din grupp, hittar den inre styrkan så känner även vi oss nöjda.

Hör av dig så ser vi, utan kostnad, närmare på vad vi kan göra för dig eller din grupp.

Så här arbetar vi:

  • Arbetsledare kontaktar oss om medarbetare som inte mår bra. Vi träffar den anställde och gör en problemanalys samt föreslår omfattning av insatsen. Därefter träffar vi den anställde och arbetsledaren i ett gemensamt möte där vi tillsammans planerar fortsatt kontakt. Den här typen av besök kan ta upp till 90 minuter och kostar 1200: – kronor. De företag som har avtal med Resource center betalar 1000: – kr för denna första problemorientering.
  • När behandlingen kommer igång faktureras varje session á 45 minuter med 950 kr (900 kr. för de företag som har avtal).
  • Behandlingen sker med hjälp av både en terapeut och en organisationskonsult och anpassas efter den anställdes specifika behov.
  • Vår intention är att beställaren känner sig inkluderad vid interventionen, därför sker en utvärdering av insatsen efter varje 4-5:e session. På så sätt kan vi garantera att uppdragsgivarens kostnader för behandling sker på rätt sätt i enlighet med den uppsatta planeringen.

Om en hel arbetsgrupp drabbats av kris eller stressrelaterade symtom har Resource center möjlighet, kunskap och kompetens att utföra begränsade eller stora arbetsmiljöundersökningar eller medarbetarundersökningar för att utreda vad som hindrar företaget, organisationen eller arbetsgruppen att må bra.

Resource center har tillgång till kompetens och erfarenhet av att använda en rad olika vetenskapligt beprövade mätinstrument som fokuserar på många dimensioner i företagandet och organisationen.

Vi utför undersökningen, sammanställer data, skriver rapporten och föreslår rekommendationer.

Kontakta gärna oss på info@resourcecenter.se