Företag & Organisationer

Vi erbjuder helhetslösningar för företag i såväl HR-frågor som i behandling och rehabilitering av medarbetare samt företagshälsa. Du kan känna dig trygg i att lämna över dessa frågor till oss, så att du kan fokusera på verksamheten. 

Till skillnad från många av de stora aktörerna har vi en helhetssyn på hälsa och välmående på arbetsplatsen. För självklart är det så att en anställd som mår dåligt i det privata inte kommer kunna prestera på jobbet och tvärtom. 

Kontakta oss direkt, eller läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller organisation. 

 

Våra huvudområden

Här hittar du några av våra huvudsakliga inriktningar i vårat arbete med företag och organisationer. Men, kontakta oss gärna om du har andra behov, så hittar vi gemensamt en lösning som passar just er! 

Rekrytering & HR-frågor

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag i HR-frågor, som till exempel rekrytering. Vi kan t ex hjälpa till med allt från kravprofiler och intervjuer samt hjälpa till i analyser av rekryteringsprocessen, så att du kan fatta välinformerade beslut kring rekrytering.

Rehabilitering & Företagshälsa

Vi hjälper dig i frågor gällande personal som mår dåligt, t ex på grund av utmattning, stress eller missbruk. Vi tror på förändring och handling, våra insatser ska leda till handfasta resultat, som uppnås tillsammans med dig som ledare. IVi har tillgång till hälso- och sjukvårdskompetens, utvalda av oss för att vi är säkra på deras kompetens.
Vi är godkända av Försäkringskassan som vårdgivare för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Handledning

Resource centers handledning för företag och myndigheter sker på flera nivåer utifrån moderna organisationspsykologiska teorier. Detta innefattar t ex ledarskap och coaching för arbetsledare, handledning av arbetsgrupper exempelvis för att utarbeta rutiner och/eller handlingsplaner eller handledning av arbetsgrupper i kris, exempelvis på grund av hög arbetsbelastning eller interna såväl som externa konflikter.

Utbildning

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom en rad olika ämnesområden och vi har under åren knutit till oss experter inom en rad olika områden. Vi genomför regelbundet utbildningar inom exempelvis motiverande samtal (MI), hot & våld och stresshantering.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, eller är du osäker på hur du ska gå vidare med en situation på ditt arbete? Kontakta oss! 

Vanliga frågor

Exakt hur en behandling eller intervention går till beror på vilka behov just ditt företag eller organisation ser ut. Vi skräddarsyr alla insatser tillsammans med er. 

Exempel 1, medarbetare som mår dåligt:

En arbetsledare kontaktar oss om medarbetare som inte mår bra. Vi träffar den anställde och gör en problemanalys samt föreslår omfattning av insatsen. Därefter träffar vi den anställde och arbetsledaren i ett gemensamt möte där vi tillsammans planerar fortsatt kontakt.

Behandlingen sker med hjälp av både en terapeut och en organisationskonsult och anpassas efter den anställdes specifika behov.

Vår intention är att beställaren känner sig inkluderad vid interventionen, därför sker en utvärdering av insatsen efter varje 4-5:e session. På så sätt kan vi garantera att uppdragsgivarens kostnader för behandling är i linje med den uppsatta planeringen.

Exempel 2, arbetsgrupp i kris:

Om en hel arbetsgrupp drabbats av kris- eller stressrelaterade symtom har Resource center möjlighet, kunskap och kompetens att utföra begränsade eller stora arbetsmiljöundersökningar eller medarbetarundersökningar för att utreda vad som hindrar företaget, organisationen eller arbetsgruppen att må bra.

Resource center har tillgång till kompetens och erfarenhet av att använda en rad olika vetenskapligt beprövade mätinstrument som fokuserar på många dimensioner i företagandet och organisationen.

Vi utför undersökningen, sammanställer data, skriver rapporten och föreslår rekommendationer.

På Resource Center arbetar legitimerade psykoterapeuter, läkare och sjuksköterskor. Dessa tre titlar kräver alla godkännande av Socialstyrelsen, som också är ansvarig myndighet för att bevaka att t ex en psykoterapeut följer de regler och riktlinjer som Socialstyrelsen fastställt. 

Hos oss arbetar också KBT-terapeuter med en akademisk utbildning i bakgrunden, t ex inom beteendevetenskap eller socialt arbete. 

Företag:

Inledande telefonsamtal: Gratis

Priserna för insatserna varierar beroende på frågeställning och insatsens karaktär.

Prisexempel:

Terapisamtal inom ramen för företagshälsovård ca 1200 SEK (ex moms)

Ledarskapssamtal, ca 1100 SEK

Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Alla legitimerade terapeuter omfattas av sekretesslagstiftningen. Vi lämnar ut uppgifter utan ditt skriftliga samtycke.  

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som ges till företag där det finns behov av rehabilitering vid t ex långvarig sjukfrånvaro eller missbruk. Vi är ett av de företag som godkänts av Försäkringskassan som vårdgivare för denna typ av bidrag. Du kan läsa mer om vad bidraget innebär och hur man söker, här

Ja. Vi har kunder över hela Sverige och kan resa till er för såväl kortare insatser, såväl som upprepade eller längre uppdrag. Vid behov kan vi också genomföra till exempel möten via digitala plattformar såsom Teams eller Zoom. För utbildningsinsatser kan vi också tillhandahålla förinspelade föreläsningar mm. 

Ja,  har ett stort kontaktnät med experter inom en rad olika områden såsom läkare, sjuksköterskor och psykiatriker. Alla dessa experter är personer som vi själva knutit till oss och känner tillit till. Detta gör att vi tillsammans med er på ett flexibelt sätt kan skräddarsy omfattningen på era insatser och anpassa efter just era omedelbara behov. 

Ja, för oss är helheten viktig och för att bedriva både yrkesmässig verksamhet som en meningsfull vård och rehabilitering. Därför gör vi inte skillnad på var problemen har sitt ursprung. Ser du som arbetsledare ett behov av att hjälpa en anställd gör vi inte skillnad på orsaken till problemen. Det vikgtigaste är att vi tillsammans kan åstadkomma en förändring och hjälpa den anställde att hantera de utmaningar som denne ställts inför. 

Några av våra kunder:

Kontakta oss

Boka tid? Frågor? Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan!

Kontaktuppgifter:

Vi använder cookies för att göra din upplevelse av sidan bättre. Genom att använda sidan godkänner du användningen i linje med vår integritetspolicy