Resource Center och dess personal har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta företag. Vi erbjuder tjänster inom arbetsplatsrehabiliterande insatser, krisstöd, personalstöd, chefsstöd och handledning. Då personalen är den viktigaste resursen på en arbetsplats och alla arbetsplatser och individer är olika skräddarsyr vi alla insatser för att möta upp de behov som just Ni har. Förutom detta är det även viktigt för oss att finnas tillgängliga för just Er och snabbt erbjuda en insats för era behov. För att kunna möta upp era behov finns det hos oss läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, KBT-terapeuter och beteendevetare.

Vårt mål är att upplevas som ett litet, effektivt och förtroendeingivande alternativ när ni vill satsa på er personal.

Vi inleder nu 2020 med att vara godkända hos Försäkringskassan för att Ni företag som söker arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos oss kan åter ansöka en viss del av kostnaden. Här nedan har vi gjort en sammanställning kring det:

Det finns möjlighet att söka bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du som arbetsgivare kan ansöka om bidrag som täcker halva kostnaden (upp till 10 000kr/per arbetstagare och år) med högsta kostnaden på 200 000kr per arbetsgivare och år.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/bidrag-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukfranvaro

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas vid:

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk att den anställda blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

Vill ni veta mer? Kontakta oss på Resource Center så hjälper vi er med era frågor.