Att ansöka medel från Försäkringskassan.

Det finns möjlighet att söka bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Du som arbetsgivare kan ansöka om bidrag som täcker halva kostnaden (upp till 10 000kr/per arbetstagare och år) med högsta kostnaden på 200 000kr per arbetsgivare och år.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/bidrag-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukfranvaro

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – så här funkar det

Kan användas vid:

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk att den anställda blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

När du behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro ansöker du om bidraget från Försäkringskassan.Du skickar in ansökan när du genomfört en insats som du vill söka bidrag för. På ansökningsblanketten kryssar du i vilka delar av det arbetsplatsinriktade stödet du vill ansöka om, samt styrker dina kostnader för köpet.

Vill ni veta mer? Kontakta oss på Resource Center så hjälper vi er med era frågor.