Arbetsgivare, nu satsar vi på er!

Idag är personal en stor kostnad för arbetsgivare och att ha en personal som mår bra och trivs är viktigt för att en arbetsplats kan vara välfungerande och därmed kunna hålla uppe den arbetsproduktion som behövs. Vi på Resource Center har hjälpt många företag med deras personalfrågor som både är arbetsrelaterade och ibland privata. Detta då utifrån både grupp insatser som individuella insatser. För att kunna möta upp de behov som vi ser har vi nu utökat vårt team med läkare, sjuksköterska, psykologer, socionomer och beteendevetare. För oss är det viktigt med skräddarsydda och anpassade insatser – då alla arbetsgivare har olika utgångspunkter och behov. Vidare är vi nu även kopplade till Försäkringskassan vilket ger er som arbetsgivare möjlighet att söka bidrag från vissa av de insatser som vi erbjuder.

Vill ni veta mer? Kontakta oss på Resource Center så hjälper vi er med era frågor.